O nás

UNICUS COMMUNITAS

Žijeme a podnikáme v souladu s hodnotami

ZDRAVÍ - INTEGRITA - UNIKÁTNOST

Vzít za svůj život i zdraví́ 100% zodpovědnost. Cítit se zdravým po duševní, psychické i fyzické stránce. Nenechat nic náhodě a vědomě se starat o své zdraví. Být v integritě se svými životními hodnotami a tím být celistvým člověkem. Svou osobní integritu nabízet svému okolí k propojení s hodnotami, které jsou v souladu s láskou a tím vytvářet svět hezčím a hodnotnějším. 

Každý z nás jsme unikát. Unikát, který zaměřuje svou pozornost na strach nebo lásku. Pokud zaměříme pozornost na strach, ztrácíme své zdraví i integritu. Jen člověk, který žije v lásce, může žít ve zdraví a integritě a podělit se o svou unikátnost s okolím. 

Od samotné myšlenky na společnou firmu, jsme si byli vědomi těchto hodnot, které jsou a budou hodnotami naší společné komunity. Součástí naší komunity se může stát každý člověk na Zemi a to zcela dobrovolně. Může být registrovaným zákazníkem, který kupuje a užívá námi dodávané produkty nebo vzdělávací programy, které vedou k vyššímu poznání a rozvoji v oblasti fyzického a duševního zdraví a poznání sebe sama. Může se stát také naším doporučitelem, který dále doporučuje naše produkty a služby a vytváří tak ekosystém rodinných buněk, kde se každý rozvíjí zcela svobodně, dle své vůle, možností a tempa. Každý kdo se podílí na nakupování, doporučení, či spotřebě našich produktů, získává spravedlivou odměnu, která slouží k jeho vyššímu blahobytu, spokojenosti a bezpečí.

Zdraví, integrita a unikátnost jsou hodnotami, které budou mít vždy přednost před soutěživostí, ziskuchtivostí a nepoctivostí. Jen konstruktivní příklad uvnitř a vně komunity, může ovlivnit a změnit svět v láskyplnější, tvořivější a bezpečnější místo na zemi.

Tvorba zisku, není nejvyšším cílem UNICUS COMMUNITAS, ale je přirozeným důsledkem naší konstruktivní tvůrčí činnosti. My zakladatelé společnosti Alexandr, Jiří, Lucie, Roman a Veronika jsme si vědomi, že nám byl tento úkol svěřen a jsme a vždy budeme zodpovědnými správci této energie v podobě produktů, služeb a finančních prostředků nám svěřených.

medailonek%20veronika%20kulat%C3%BD.jpg